Càncer x coronavirus: confinades al quadrat?

Webinar organitzat per la Fundació Mey Hofmann el 07/05/20, coordinat pel Dr. Cristian Ochoa (ICO, l’IDIBELL), en el qual vam compartir les diferents formes en què les pacients de càncer de mama estan vivint el confinament i aprofundim en el sentiment de “Deixa-vu”.